بایگانی موضوعی: نمونه قراردادها

سپتامبر 13

قرارداد نصب دوربین مداربسته

بسمه تعالی قرارداد نصب و راه اندازی سیستم حفاظتی   طرفين قرارداد قرارداد حاضر بین آقای ……………………………………………….   با سمت  ……………………………………………     به نشاني ………………………………………………………………………………………………..كه در اين قرارداد اختصاراً كارفرما ناميده ميشود از يك طرف وآقای  ————–  با سمت  ………………………………… به نشاني  شیراز بلوار صنایع اول فرمانداری  که در اين قرارداد پیمانکار ناميده ميشود از طرف ديگر …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://www.epkcctv.ir/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/