آموزش شبکه کردن DVR به اینترنت

آموزش انتقال تصویر بر روی اینترنت

برای نمایش تصاویر یا از کارت DVR استفاده می شود و یا از دستگاه DVR در صورتی که از کارت ، DVR جھت مشاھده تصاویر استفاده شود، انتقال تصویر راحت بوده و در کمترین زمان ممکن صورت می پذیرد، ولی در زمانی از دستگاه DVR جھت نمایش تصاویر استفاده میشود و ھمچنین جھت ارسال و انتقال تصویر دوربین مداربسته ، مایل به حذف کامپیوتر می باشم، کار کمی متفاوت خواھد شد، لذا در این آموزش روش انتقال تصاویر دوربین مداربسته توسط دستگاه DVR و ھمچنین یک عدد مودم ADSL آموزش داده خواھد شد:
برای اجرایی کردن انتقال تصویر دوربین مداربسته، شما نیاز به یک خط اینترنتADSL با سرعت مناسب برای انتقال ھر چند تعداد تصویر می باشید. و ھمچنین جھت معتبر بودن این انتقال و دسترسی سریع به تصاویر، نیاز به یک شناسه معتبر که ھمان IP Valid   می باشد، دارید.

روش تنظیم دستگاه:
ھمانند روش تعریف شده برای ارتباط دستگاه DVR و کامپیوتر ، ھمان مراحل را باید برای تنظیم دستگاه انجام دھید. یعنی باید IP دستگاه را تعیین کنید.
روش تنظیم مودم ADSL :
پس از تنظیم IP دستگاه که ما به طور پیش فرض 192.168.1.1 در نظر میگیریم، در این مرحله باید ADSL را جھت ارتباط با دستگاه و دریافت و ارسال اطلاعات آن بر روی اینترنت ، تنظیم کنیم.
مودم ADSL را با کابل شبکه یا کابل USB به کامپیوتر وصل کرده (ارتباط مودم باید از دستگاه قطع شده باشد) و سپس IP به کامپیوتر وصل کرده مودم ADSL را در صفحه اینترنت اکسپلور وارد نماییم تا صفحه تنظیمات مودم نمایان گردد
.

دانلود فایل کامل مقاله
DDF2