برای مشاهده قیمت های عمده در سایت ثبت نام کنید .

الکترونیک ومخابرات

الکترونیک ومخابرات

لکترون ها در برخی مواد (رسانا ها و نیمه رسانا ها) می توانند راحت تر جابجا شود
با جابجایی الکترون ها که بار الکتریکی منفی دارند در سیم بار الکتریکی جاری می شود
که به آن جریان الکتریکی گفته می شود.

جریان الکتریکی پس از عبور از مواد با خواص و اشکال مختلف رفتار های متفاوتی از خود نشان می دهد

بارگذاری مطالب بیشتر
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت