الکترونیک ومخابرات

لکترون ها در برخی مواد (رسانا ها و نیمه رسانا ها) می توانند راحت تر جابجا شود
با جابجایی الکترون ها که بار الکتریکی منفی دارند در سیم بار الکتریکی جاری می شود
که به آن جریان الکتریکی گفته می شود.

جریان الکتریکی پس از عبور از مواد با خواص و اشکال مختلف رفتار های متفاوتی از خود نشان می دهد

انتهای محتوا

محتوایی برای بارگذاری وجود ندارد

بارگذاری مطالب بیشتر
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
به راهنمایی نیاز دارید ؟اینجا بپرسید