پشتیبانی

 

!توجه!
 در صورتی که نحوه آپدیت دستگاه را نمی دانید با کارشناسان
مجموعه کنکاش الکترونیک فارس
تماس بگیرید و یا دستگاه خود را به بخش پشتیبانی این مجموعه ارسال کنید
چرا که در صورت بوجود آمدن مشکل، محصول از گارانتی خارج می شود.
 

فایل آپدیت دستگاه های AHD
دستگاه 4 کانال 4 مگاپیکسل  IT-A-HVR-1H9404-4MP
تاریخ انتشار: 04-08-2017 
دانلود فایل آپدیت 

دستگاه 8 کانال 4 مگاپیکسل  IT-A-HVR-1H9408-4MP
تاریخ انتشار: 28-04-2017 
دانلود فایل آپدیت 

دستگاه 4 کانال 2 مگاپیکسل  IT-A-HVR-1H8104-2MP (1080N)
تاریخ انتشار: 21-04-2016 
دانلود فایل آپدیت 

دستگاه 8 کانال 2 مگاپیکسل  IT-A-HVR-1H8108-2MP (1080N)
تاریخ انتشار: 20-04-2017 
دانلود فایل آپدیت 

دستگاه 16 کانال 2 مگاپیکسل  IT-A-HVR-2H8216-2MP (1080N)
تاریخ انتشار: 20-04-2017 
دانلود فایل آپدیت 

 

فایل آپدیت دستگاه های NVR

دستگاه   NVR 7001 – 7002 – 7003 – 7004
تاریخ انتشار: 28-03-2017 
دانلود فایل آپدیت