برای مشاهده قیمت های عمده در سایت ثبت نام کنید .

بارگذاری محصولات بیشتر

داهوا

براساس نوآوری های فناوری، داهوا تکنولوژی راه حل های امنیتی end-to-end (فرآیندی که یک سیستم یا خدمات را از ابتدا تا انتها بدون نیاز به دخالت شخص سوم به سرانجام می رساند

یک راه حل کامل عملکردی را ارائه می دهد)،

سیستم ها و خدمات نهایی را برای ایجاد امنیت برای کاربردهای شهری، مدیریت شرکت و مصرف کنندگان ارائه می دهد.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت