بازیابی رمز Streamax

برای عضویت در گروه تلگرام دوربین مداربسته اینجا را کلیک کنید 

Streamax Technology Co. Ltd

Web title:DVR LOGIN

Device Port:80, 8000…

Mobile App:ViewCam Lite…

 توجه : دستگاه را خاموش نمایید .با دقت به پلاریته ، باتری دستگاه را بردارید بعد از 5 دقیقه باتری را جایگذاری نمایید و رمز زیر را وارد نمایید .

User:admin
Password:009139
Note: Please power off and remove pin CMOS (on mainboard), after power on and login with user and pass like above