راهنمای نصب تلفن کننده فایر وال بر روی دزدگیر کلاسیک

طریقه کنترل دستگاه کلاسیک

1.نصب سیم بندی مدل z4

سیم آبی به ترمینال Aو سیم سفید را به ترمینال D نصب نمایید.

سیم قرمز و مشکی را به باطری دستگاه وصل کنید.

2.نصب سیم بندی مدل Z7

سیم آبی به ترمینال Z5 و سیم سفید به ترمینال z6 نصب نمایید

سیم قرمز و مشکی را به باطری دستگاه وصل کنید

توجه : منوی دستگاه Z6 , Z5 را در وضعیت Remote  قرار دهید.

3.برنامه ریزی

خروجی های 2 و 3 تلفن کننده را در حالت لحظه (MOMANTARY) قرار دهید.

4.کار کردن با تلفن کننده

*با فعال کردن خروجی 2 دزدگیر روشن میگردد.

*با فعال کردن خروجی3 دزدگیر خاموش میگردد.

G4 280x280 راهنمای نصب تلفن کننده فایر وال بر روی دزدگیر کلاسیک

برگشت به بالا
دوربین مداربسته داهوا | دزدگیر آنیک و اعلام سرقت
x کارایی بهتر در اپلیکیشن دانلود برنامه