قرارداد نصب دوربین مداربسته

قرارداد نصب دوربین مداربسته

بسمه تعالی

قرارداد نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته

  • طرفين قرارداد

قرارداد حاضر بین آقای ……………………………………………….   با سمت  ……………………………………………     به نشاني ………………………………………………………………………………………………..كه در اين قرارداد اختصاراً كارفرما ناميده ميشود از يك طرف وآقای  ————–  با سمت  ………………………………… به نشاني  شیراز بلوار صنایع اول فرمانداری  که در اين قرارداد پیمانکار ناميده ميشود از طرف ديگر منعقد ميگردد.

  • موضوع قرارداد

فروش ، نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته

شرح موارد :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • مبلغ کل قرار داد

کل مبلغ قرارداد —————————— ریال می باشد .

دانلود فایل قرارداد

به راهنمایی نیاز دارید ؟اینجا بپرسید